Jak to wszystko się zaczęło?

Fundacja Wspomagania Wsi (FWW) ogłosiła konkurs na "Pożyteczne ferie 2007", którego celem było umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia ferii w swoim miejscu zamieszkania, w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.


  

Jako Grupa Odnowy Wsi postanowiliśmy wziąć udział w tym konkursu. Nie było łatwo. Wymyślenie czegoś atrakcyjnego to nie lada wyzwanie. 


Z 590 wniosków, które spłynęły do fundacji nagrodzono 261 projektów. W tym oczywiście Nasz! "Ferie z gryzipiórkiem", nagrodzony został przez FWW dotacją w wysokości 2000 zł.

Bardzo przychylnie do naszego projektu ustosunkowały się władze gminne oraz redakcja "Dziennika Bałtyckiego", która obięła nas swoim patronatem. W ramach projektu zostały przeprowadzone w naszej świetlicy warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Zorganizowaliśmy wyjazd do redakcji "Dziennika Bałtyckiego", kina i na basen. 

Odbyły się również warsztaty plastyczne przeprowadzone przez studentkę wzornictwa, gry i zabawy prowadzone profesjonalnie przez studentki pedagogiki. Zakupiliśmy aparat fotograficzny do utrwalania najważniejszych wydarzeń z życia wsi. Przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami i poszukiwaliśmy ciekawych materiałów dziennikarskich. W naszej redakcyjnej świetlicy rozbrzmiewała wciąż muzyka, a nowo powstała grupa taneczna wprowadzała karnawałowy nastrój. 

Wydanie kolejnych numerów uzależniliśmy od wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. I ku naszemu zaskoczeniu, wszyscy ankietowani wyrazili zadowolenie z pomysłu, a ich głosy zadecydowały o kontynuacji naszego przedsięwzięcia. - dodaje Krystyna Nowatkowska

A gdzie to wszystko się zaczęło?

Miejscowość: Lędziechowo

"(...) Pomysł na organizację takich zajęć narodził się przy okazji ogłoszenia przez Fundację Wspierania Wsi konkursu „Pożyteczne Ferie 2007”. Iwona Twardowska, Sabina Modzelewska, Maria Kos i główna pomysłodawczyni projektu – Krystyna Nowatkowska przystąpiły w listopadzie ubiegłego roku do opracowania akcji według wymagań FWW (...)" - Dziennik Bałtycki.

"(...) Lędziechowo jest typową wsią popegerowską. Jedną z nielicznych szans na rozwój społeczno – kulturalną jest działalność świetlicy wiejskiej. Równo rok temu nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy a już teraz można stwierdzić, że warto tam było zainwestować w remont (...)

(...) O znaczeniu „Ferii z gryzipiórkiem” mówi inicjatorka programu Krystyna Nowatkowska: "Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży. Oni mają przekonać się, że pochodzenie i miejsce zamieszkania nie stanowi bariery do pokonania. Młodzi ludzie udowodnią sami sobie, że zawody przeznaczone w ich mniemaniu dla innych sfer, mogą stać się ich udziałem. Poprzez swoją inicjatywę, przedsiębiorczość pokażą, że wioska popegerowska to nie koniec świata" (...)" - Wieści Nowowiejskie.