Katastrofy kolejowe

Tragedie kolejowe zdarzają się częściej niż katastrofy powietrzne, aczkolwiek wskutek nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednak ofiary śmiertelne. Podobnie jak w przypadku katastrof lotniczych brak ubezpieczenia przysparza poważne problemy. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości mają w PZU, oprócz tego dochodzą również zabezpieczenia na dom, lecz nie są tak popularne. Osoba poszkodowana w katastrofie kolejowej bądź jej familia, otrzymuje z tytułu umowy ubezpieczenia nie otrzyma odszkodowania, lecz świadczenie w postaci sumy pieniężnej bądź renty. Renta jest przypisywana wtenczas, kiedy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany tragedią kolejową. Osoba poszkodowana może także bić się o odszkodowanie z instytucją przewozową, jeżeli zostaje ona obciążona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma osiągalne możliwości na zdobycie odszkodowania. W przypadku śmierci postaci, jej familia ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, ale też jedynie wtedy, kiedy odpowiedzialność za wypadek spadnie na spedytora.
Wykorzystane źródła: